Maskin för hantering av restprodukter i stålindustrin

Diarienummer 2015-01971
Koordinator Maskinbolaget i Falun AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla teknik för hantering av skrot i skärlinjer (slitting lines) på ett mer ergonomiskt, ekonomiskt och processtekniskt fördelaktigt sätt. Målet är en kompakt enkel maskin som, med så få mekaniska delar i rörelse som möjligt, erbjuder metallprocessande industri beröringsfri och tyst skrothantering med förbättrad ergonomi genom minskad manuell hantering.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål var att ta fram en fungerande prototyp som visar att det tekniska konceptet fungerar och att skrotremsor kan skäras i industriellt relevanta hastigheter. Detta mål har uppnåtts för vissa applikationsområden och projektresultaten ska användas för vidareutveckling mot områden med andra processhastigheter.

Upplägg och genomförande

En demonstrator har utvecklats, tillverkats och använts för tester. Tester med stålplåt i olika dimensioner, stålsorter och profiler har genomförts. De för ändamålet viktiga variablerna har noterats och kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.