Marknadsplats för Sälj-uppdrag

Diarienummer
Koordinator LUCAPPS AB
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet har uppfyllts genom att vi skapat en on-demand-marknadsplats för förmedling av kundhanteringstjänster.

Resultat och förväntade effekter

Den här marknadsplatsen ger oss en ny, stark intäktskanal samtidigt som den särskiljer oss ytterligare från andra kundhanteringssystem. Det möjliggör även för våra kunder och användare att nå ut till och expandera på marknader enklare både lokalt och globalt.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet har tagit något mer resurser än tidigare planerat vilket har bekostats av våra övriga tillgångar för att leverera tjänsten enligt tidsplan. Utöver detta har produkten utvecklats på ett bra sätt och tester har visat att den levererar enligt vad vi hade för förhoppningar. Vidare kan vi se att det var ett bra val att bygga marknadsplatsen på Evolumi´s befintliga plattform eftersom det har snabbat upp processen rejält jämfört med att nyutveckla även grundfunktionaliteten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.