MAPCI Open Innovation Lab

Diarienummer 2014-06294
Koordinator Lunds universitet - MAPCI - Mobile And Pervasive Computing Institute at Lund University
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

MAPCI Open Innovation Lab (OIL) har varit en strategisk satsning för att bygga upp verksamheten inom MAPCI med mål att accelerera innovation, ökad konkurrenskraft och effektivitet inom industri och samhälle. Ett antal projekt har startats inom MAPCI OIL inom bl a sjukvård, kollektivtrafik, smarta byggnader, och människa-maskin interaktion inom Internet of Things. Sex start-ups och två centrumbildningar med forskningsanknytning har etablerat sig på MAPCI OIL.

Resultat och förväntade effekter

MAPCI Open Innovation Lab (OIL) har lett till att en miljö där forskare, företag och entreprenörer från start-ups samverkar i gemensamma aktiviteter och projekt. Resultat från verksamheten har redan visat sig genom fungerande prototyper inom vården, en startup inom smarta bostäder, Sensative AB, som har en första produkt och kunder. Fler projekt och startups är på plats och kommer sannolikt följa i dess spår med hjälp från MAPCI OIL.

Upplägg och genomförande

MAPCI Open Innovation Lab (OIL) bygger vidare på idén med MAPCI - att vara en smältdegel för forskning, innovation, företagande och offentlighet inom mobil teknologi. Stödet från Vinnova har gett möjligheter att köpa in utrustning och verktyg som kan samutnyttjas av forskare och företag, exempelvis back-end servers för experiment med molntjänster och utvecklingsverktyg för hård- och mjukvara. Genom tillgång på gemensam utrustning och kompetens kan nya företag snabbare och mer kostnadseffektivt komma igång med sin verksamhet och bli lönsamma.

Externa länkar

MAPCI hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.