MAP2: Maskininlärning i kraftenheter och elsystem

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 217 239 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet handlar om att stöda kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan Mälardalens högskola (MDH) och ABB Corporate Research (i Västerås).

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat ska leda till nya forskningssamarbeten och projekt mellan MDH och ABB för att skapa innovativ kraftenhetsteknologi med maskininlärning.

Planerat upplägg och genomförande

Forskaren från MDH och ABB experter kommer att kommunicera och tillsammans undersöka nya möjligheter att använda maskininlärning för övervakning och hantering av kraftenheter och elsystem. Projektet kommer att löpa från september 2018 till februari 2020. Det kommer att delas in i etapper inklusive domänstudie, konceptutveckling, förslagsskrivning och spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.