MAP2: Maskininlärning i kraftenheter och elsystem

Diarienummer 2018-02434
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 217 239 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2020
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta