´Människa och robot i interaktivt samarbete´ - för stimulerande arbetsuppgifter och hållbar svensk tillverkning

Diarienummer 2016-03983
Koordinator OpiFlex Automation AB
Bidrag från Vinnova 492 480 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Under förstudien (Vinnova Dnr 2016 till 03.983) har vi fokuserat för att förstå de drivande faktorerna för användarnas behov och hur man bäst utnyttjar denna kunskap. Det finns en viss konservatism och skepsis om att införa ny teknik, som robotar kan minska jobb, kunskapsgapet för den nya tekniken och hur förändringar påverkar individer personligen, som ett lag och som företag.

Resultat och förväntade effekter

Följande slutsatser har kommit upp: Fokusering med en människocentrerad strategi är viktigt och det finns ett behov av att utveckla praktiskt stöd för människocentrerad design av digitala lösningar. Skapa lägesbild genom att utveckla verktyg för slutanvändare att se och förstå helheten. Skapa aktiv människa-robot samarbete genom att låta roboten vägleda operatörer av hur man löser robotarna äger mekaniska begränsningar med interaktion i realtid mellan robotar och människor. Förstärkt verklighet kan vara ett användbart verktyg för interaktion och lärande.

Upplägg och genomförande

Vi skapade en arbetsgrupp och en referensgrupp för att så effektivt som möjligt göra studien, men också få in en bra helhetssyn och delaktighet. Vi har haft många olika parter med, både SME och stora företag samt fackförbund, Arbetsmiljöverket samt experter inom arbetsmiljö, organisation och spelifiering och teknik. Olika vinklingar diskuterades med fokus på vad som var viktigt för att skapa lösningar på en verklig utmaning. Vi insåg vikten att skapa lösningar som skapar vilja att använda ny teknik och skapa en situationsförståelse för organisation och medarbetare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.