Manganfosfatering för förbättrad kontaktutmattning

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMN
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-01440sv.pdf