Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Managementperspektiv på innovation kopplad till megatrender i infrastruktursektorn

Diarienummer
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sveriga AB
Bidrag från Vinnova 148 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - strategiska projekt

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att sammanställa forskning inom innovation och innovationsledning. Detta i syfte att ge perspektiv på hur innovationsprocesser i infrastruktursektorn kan stärkas samt identifiera behov av vidare forskning och utveckling inom innovationsledning. Detta uppfylldes genom en litteraturstudie och en intervjustudie som redovisats i en rapport.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien redovisade en genomgång av forskningslitteratur inom innovationsledning och resultat från en intervjustudie om yrkesverksammas resonemang kring innovation. En jämförelse mellan dessa gav en indikation på vilka perspektiv och komponenter som kan vidareutvecklas för förbättrade innovationsprocesser. Förväntade effekter var rekommendationer till olika roller. Utfallet är istället att kunskapen från förstudien sprids och tillämpas genom en innovationstävling och deltagande i ett innovationskluster, båda drivs av strategiska innovationsprogram.

Upplägg och genomförande

Förstudien inleddes med en litteraturstudie som gick enligt plan. Intervjustudien var inte planerad från början och genomfördes på inrådan av referensgrupp istället för de workshops som hade planerats. Jämförelsen mellan litteraturstudie och intervjusvar var således inte heller planerad i förväg utan blev en konsekvens av att intervjustudien genomförde. Både intervjustudie och jämförelse har bidragit till förstudiens resultat och värde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2018

Diarienummer 2018-04541

Statistik för sidan