Managementperspektiv på innovation kopplad till megatrender i infrastruktursektorn

Diarienummer 2018-04541
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sveriga AB
Bidrag från Vinnova 148 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Översiktligt beskriva megatrender som påverkar eller kommer att påverka infrastruktursektorn. Översiktligt beskriva hur innovation kan användas för att möta megatrenderna. Ge exempel på hur decentraliserade företag i andra sektorer arbetar med att utveckla och sprida innovativa lösningar. Utforska relevansen hos dessa exempel för infrastruktursektorns decentraliserade organisationsstruktur. Tyngdpunkten ligger på projektorganisationer i infrastrukturprojekt. Målet är att ge sektorn nya perspektiv på hur innovation kan drivas på flera nivåer.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är nya perspektiv på hur förändringsledning i infrastruktursektorns decentraliserade organisationsstruktur kan användas för att främja innovation. Nyttan är att erfarenheter av innovation i decentraliserade organisationer i andra sektorer kommer infrastruktursektorn till godo. Erfarenheterna sammanställs i konkreta åtgärder riktade till befintliga roller i projektorganisationer. Den förväntade effekten är ökad förståelse för hur olika roller kan bidra till innovation, inte bara ledningsnivå eller innovationsavdelningar.

Planerat upplägg och genomförande

1. Analys av megatrender (litteraturstudie) 2. Innovationsprocessen beskrivs (litteraturstudie) 3. Megatrendernas koppling till infrastruktursektorns roll och behovet av innovation beskrivs. 4. Exempel på beteenden och rutiner som bygger kreativ kultur hämtas från andra sektorer (litteraturstudie och intervjuer) 5. Relevanta åtgärder för infrastruktursektorn analyseras i en workshop 6. Resultaten sammanställs i en rapport inklusive rekommendationer till olika roller

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.