Måltidsinformation som öppna data

Diarienummer 2014-04460
Koordinator Örebro kommun - Kommunledningskontoret, Informationsavdelningen
Bidrag från Vinnova 392 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål och syfte, fullt fungerande implementation av utbyggd nationell definition av maltidsinformation som oppna data med DCAT-AP samt icalendar hos en leverantör, är uppfyllt genom att detta är implementerat hos leverantören Mashie.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål med nationell definition har uppfyllts: - framtagen - publicerad publikt via Github - marknadsförd mot leverantörer av kostplaneringssystem (det arbetet kommer också fortsätta efter projektets slut) - marknadsförd mot andra kommuner -Dcat-ap-fil skapad. - Projektet har bidragit med värdefull information till SKLs nationella samordning för kommunala öppna data inför kommande projekt med nationella definitioner. - Kunskap kring öppna data har spridits till den privata sektorn

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes agilt i nära samarbete med systemleverantören Mashie och Dopter AB. Tillsammans löste vi de problem som uppstod under genomförandet. En lärdom är att informationsägaren inom kommunen behöver blandas in mer och tidigare. Det har varit en styrka att ha systemleverantören så nära knuten till projektet.

Externa länkar

Den färdiga publicerade definitionen för öppna måltidsdata. Klicka på ´Kalender´ i menyn för att prenumerera på en iCalendar-feed, fungerar idag på smartphones och surfplattor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.