Maker Hotel - Innovation i framtidens hotellrum.

Diarienummer
Koordinator MAKE GREAT STUFF AB
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Maker Hotel ar ett samarbete mellan Makerspark och Nordic Choice Hotels, som bjuder in makers ifran hela landet for att tillsammans skapa framtidens hotellrum. Ett kreativ, experimentellt utforskande av mojligheterna med Internet Of Things, mobilappar, oppen data och oppen hardvara i kontexten av den temporara bostaden. Vårt mål är att under 2016 skapa ett öppet ´MakerCamp´, där makers tavlar om att skapa losningar för hottelsektorn. Vi hoppas att tillsammans med våra makers, att kunna skapa ett verkligt ´prototyprum´, som installeras på ett av Nordic Choice Hotel.

Förväntade effekter och resultat

Lära makers att förstå kundbehov och gå från idé till sälj. Skapa ett case på hur stora företag kan innovera tillsammans med makers. Skapa minst en prototyp som lyckas säljas.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer börja med att försöka rekrytera ytterligare samarbetspartners under början av 2016. Beroende på hur processen går kommer vi att sätta ett datum antingen före, eller precis efter sommaren och börja med rekrytering av ´makers´. Genomförandet sker i form av antingen ett eller två evenemang, som dels består av idégenerering/idétävling och sedan en genomförandefas där ett rum på ett av NCH byggs om. Detta rum planeras sedan att vara för uthyrning på hotellet och kommer fungera som ett ´testlab´ för både NCH och de makers som varit med och byggt det.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04281

Statistik för sidan