Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Macth making for research collaboration for individual detection of cervical cancer

Diarienummer
Koordinator Gynius Plus AB - Salgrenska Science Park
Bidrag från Vinnova 17 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Överbrygga det svenska bolagets anslutning till de kinesiska partnerna. Syftar till att hitta kinesiska partners som gör att vår produkt förbättras både inom teknik och marknad. Vi måste också förstå de kinesiska reglerna för att bana vägen till försäljningen. Att besöka ett par olika sino-nordiska företag som redan landade i Kina och se hur allt går för var och en av dem. För att se hur de passar för lokala lag och marknad, hur man skyddar IP och alla andra relaterade tillgångar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har deltagit i matchningsevenemanget med Vinnova från 5 november till 10 november. Vi har visat våra produkter för de kinesiska potentiella partnerna. Vi förstår mer om de gemensamma möjligheterna för ett svenskt företag som oss att komma till Kina för potentiella tekniska samarbeten och marknadsundersökning. Vi förstår väl för den goda politiken och stödet från kommunerna och även den goda arbetsmiljön och det gröna ljuset för förordningar. Vi har sett möjligheterna att stödja från olika organisationer. Vi har också ett par företag intresserade av oss.

Upplägg och genomförande

Kina har en stark teknikutveckling för att tillämpa artificiell intelligens på hälsovårdssystemet och de är ett av de bästa länderna med AI-teknikteam och ingenjörer. Vi måste undvika alla risker för att komma in på den kinesiska marknaden. Datasäkerheten är ett viktigt projekt för telemedicinska företag och vi bör separera molntjänsterna mellan det svenska molnet och det kinesiska molnet om risken för dataläckage föreligger.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2018

Diarienummer 2018-03498

Statistik för sidan