Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MACRO MAt i Cirkulära RObusta system

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 8 030 496 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet är att bidra till utvecklingen av VA-system som tillvaratar och förädlar stadens restprodukter. Projektets mål var att utveckla stödpaket för ett storskaligt införande av sorterande system i tätbebyggd storstad och nya VA-områden har omfattat både samhällelig och teknisk systemutveckling. Inom projektet har resultat utvecklats som kan användas av andra aktörer som har som mål att arbeta med sorterande avloppssystem inom kommunalt verksamhetsområde. Teknikutvecklingen har bidragit till att frågeställningar som har varit kritiska men som nu till stor del är utredda.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet har utvärderats genom att - Nya samarbeten etablerats. Genom MACRO har ett formaliserat samarbete, framförallt mellan Helsingborg och Stockholm, etablerats. Båda städerna arbetar med liknande utmaningar och har kunnat stödja varandra genom aktiviteter i MACRO. Även LTH, RISE, Ecoloop och Sweden Water Research har bidragit i detta samarbete. - Projektet har bidragit till kunskapsutveckling. Genom en enkät svarade 57% av de tillfrågade att deras egen kunskap kring sorterande avloppssystem har ökat “mycket” och ytterligare 29% att den ökat “ganska mycket”

Upplägg och genomförande

MACRO är en sammanslagning av två UDI1-projekt med olika inriktning, det ena var ett planeringsprojekt och det andra ett teknikutvecklingsprojekt. MACRO har därför genomförts mer eller mindre i två parallella spår med få naturligt gemensamma beröringspunkter. För de parter som har gemensamma utmaningar, har projektet bidragit till att gott samarbete utvecklats mellan organisationer och städer genom de aktiviteter som genomförts. På så sätt har MACRO bidragit till en bättre förståelse för möjligheter och hinder som finns och till en ökad samsyn.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00616

Statistik för sidan