MaaSterplan Pre-study

Diarienummer 2015-00924
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

MaaSterplan förstudie skulle definiera ett koncept och en plattform för kombinerad mobilitet (eller Mobility-as-a-Service) som är möjlig att implementera. Förstudien kom längre än så. På Viktoria Swedish ICT Forum i december 2015 annonserade Ericsson en tjänsteplattform för MaaS-operatörer under 2016 och UbiGo Innovation en återlansering av UbiGo-tjänsten baserad på Ericssons plattform. Företagen kommer att gemensamt marknadsföra plattformen och MaaS-konceptet internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Studiens slutsatser och färdplan för aktörer i MaaS-ekosystemet, kombinerat med en verklig IT- och tjänsteplattform baserad på erfarenheter från en framgångsrik pilot och beprövade verktyg från närliggande branscher, bidrar till ett snabbare och framgångsrikt förverkligande av MaaS och med det hållbarare städer och ett enklare vardagsliv. Samarbetet mellan en SME, ett stort internationellt företag och ett ledande forskningsinstitut leder till lönsam tjänsteexport och kunskapsspridning.

Upplägg och genomförande

Förstudien har kommit närmare ett genomförande tack var det stora internationella intresset för MaaS, där parterna med sina erfarenheter kunnat agera aktiva medskapare. Slutrapporten omfattar en omvärldsanalys av MaaS och en konkret beskrivning av ekosystemet med slutsatser för olika typer av aktörer från operatörer till möjliggörare som tillsammans med den framtagna färdplanen kan användas som beslutsunderlag för en framgångsrik implementering av MaaS-konceptet i urbana områden.

Externa länkar

Ubigo Innovation AB Viktoria Swedish ICT Ericsson AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.