M-Government system för problem och klagomålshantering

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser bygga en mobil tjänst som möjliggör direkt inrapportering i samband med upptäckt av fel. Tjänsten bygger på en mobil applikation för smarta telefoner, medborgaren rapporterar felet genom en knapptryckning, då skickas bild, GPS-koordinater samt kort beskrivning av felet till rätt plats i kommunadministrationen. Appen är utvecklad och finns för allmänheten på AppStore. Integration mot två olika kommunala ärendesystem är utvecklat och skall i den efter projektet kommersiella fasen implementeras. Appen utvecklas nu även till Android plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat (1) en fungerande m-government prototyp redo att implementeras i kommuner, (2) Processarbetet i projektets målkommuner har nu möjlighet till förbättrad kvalitet i den kommunala servicen genom bättre planering, prioritering och snabbare åtgärdande av anmälda fel, (3) en generell metod för design och konstruktion av mgovernment tjänster har utvecklats av SSI, (4) en ny kommunikationskanal mellan den privata och publika sfären är levererad genom appen (5) offentliga besparingar till följd av färre inspektioner och bättre planeringsunderlag är nu möjlig.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på 8 kommuners gemensamma ärende hanteringssystem som tjänsten dubbelriktat skall kommunicera för återkoppling till medborgaren. Medborgarreferenser kommer att delta vid utformning av tjänsten samt kommunerna för designen inom myndigheten. Projektet tjänsteleverantörer och partners på Island och i Estland kommer sedan att realisera lösningen. SSI står för analyser och följeforskning. Projektet är efter formellt avslut överlämnat till kommersiell drift och förvaltning genom ett samarbete mellan projektets leverantörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03505

Statistik för sidan