LWPT

Diarienummer 2017-02088
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juli 2017
Status Genomfört
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag