LUSIC

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att lägga en stabil grund för hur LUSIC kan fungera som en hubb för social innovation. Under 2013 har LUSIC 1) skapat sig ett utrymme på Lunds Universitet inom innovationsprojektplattformen LU Open, 2) byggt ett nätverk av aktörer internt och externt, samt 3) inlett arbetet med att leverera stöd till sociala innovationer och samhällsentreprenörer. Vi har även 4) säkrat finansiering från LU och fått fyra projektansökningar beviljade - totalt 2 MSEK - för vår verksamhet 2014.

Resultat och förväntade effekter

Under 2013 har LUSIC inrättat en arbetsgrupp för forskning och utbildning om social innovation på LU. Vi har samverkat med universitetskurser och givit 220 timmar stöd till 76 individer i 52 olika case genom coachning, workshops och projekt- och idéutveckling. Som en effekt av årets verksamhet har vi fått till stånd en forskning- och innovationsagenda och ska under 2014 köra ett pilotacceleratorprogram för samhällsentreprenörer och en förstudie för en arbetsfrämjande social innovationshubb . LUSIC har också fört fram frågan om sociala innovationer på Lunds Universitet.

Upplägg och genomförande

LUSIC har jobbat med fyra fokusområden, som definierades av de intressenter som deltog på vår grundande workshop i nov 2012. Områdena är support, forskning, utbildning och community. Vi har arbetat parallellt med dessa spår under året och har bland annat genomfört ett Social Entrepreneurship Camp, 65 evenemang med sammanlagt 947 deltagare, samt utvecklat kommunikation genom lansering av www.lusic.se och sociala medienärvaro. Vi har även erbjudit worskhop- och eventutrymme till vår community genom the Black Pearl, en viktig komponent i vårt nätverksbyggande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04613

Statistik för sidan