LTLOD@SB

Diarienummer 2013-04996
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för svenska språket
Bidrag från Vinnova 497 353 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med LTLOD@SB-projektet har varit att tillgängliggöra Språkbankens och DARTs/ConceptCoding.Orgs lexikonresurser - redan fritt tillgängliga för nedladdning - även som länkade öppna data (LOD). Projektets mål har uppfyllts väl. Resurserna är nu tillgängliga via två SPARQL-ingångar för både mänskliga användare (i form av ett HTML-formulär) och maskinell åtkomst (via en nättjänst). Hopkoppling av DARTs och Språkbankens resurser är påbörjad och planer finns på fortsatt samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har konkret resulterat i ett väldefinierat LOD-format för lexikonresurserna, delvis sammanlänkning av Språkbankens och DARTs resurser, konvertering av fem lexikonresurser (med totalt i storleksordningen en kvarts miljon lexikoningångar) till RDF, implementering av åtkomst till resurserna via två SPARQL-ingångar, externa publikationer, samt planer på fortsatt samarbete mellan Språkbanken, DART och ConceptCoding.Org om tillgängliggörande och användning av länkade öppna data.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet i LTLOD@SB-projektet har haft flera positiva effekter. Kunskapen om länkade öppna data och RDF/OWL och lemon har ökat betydligt i våra organisationer. Detta gäller särskilt den praktiska aspekten av arbetet. Våra resurser ställer speciella krav i den kontexten och det har varit en nyttig erfarenhet att både definiera hur de optimalt representeras som RDF och att installera och driftsätta den nödvändiga mjukvaran för att tillgängliggöra dem som länkade öppna data.

Externa länkar

LTLOD@SB -- Språkteknologiska länkade öppna data vid Språkbanken Language Technology Linked Open Data at Språkbanken - LTLOD@SB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.