LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS STAD - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 12 750 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Med IoT och sensorer utvecklar projektet ett effektivare system för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Målet är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteenden. Vi kommer att vidareutveckla projektet Miljöväders demonstrator för IoT och projektet LoV-IoT:s sensorplattformar för att integrera luft- och vattenkvalitetsmätningar via IoT i städers stadsutvecklingsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska leverera tillgängliga, driftsäkra och validerade IoT-produkter och -tjänster som kommunicerar väl med medborgarna i staden. Projektet passar väl in i kommunens arbete med luft- och vattenkvalitet och digitalisering. Nationellt och internationellt har projektet också stor potential att få fäste. Det beror dels på att lagar kräver att städer, regioner och länder arbetar med att förbättra luft- och vattenkvaliteten, dels på att medborgare världen över har ett stort intresse av luften och vattnets kvalitet där de bor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utnyttja redan etablerade nationella och internationella nätverk för att sprida projektets nytta. I konsortiet bidrar företagen TalkPool, Vinnter, Rent Dagvatten, SHS, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting och Universeum. Dessutom deltar forskningsinstituten IVL, Acreo, TII. Göteborgs Stad projektleder och är tillsammans med Uppsala kommun och CMMCh i Santiago de som står i begrepp att använda projektets resultat i sin verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 mars 2020

Diarienummer 2017-02802

Statistik för sidan