LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT

Diarienummer 2017-02802
Koordinator Göteborgs Stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2020
Status Pågående