Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 12 741 850 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med LoV-IoT projektet var att undersöka möjligheterna med att använda sensorer och sakernas internet (IoT) för att utveckla miljöövervakningen av luft och dagvatten i städer. Utsläppen till luft och dagvatten behöver övervakas för att åtgärder ska kunna sättas in och på så vis minska den negativa påverkan på människa och miljö som utsläpp har. Projektet har utvecklat nya metoder för mätningar av luftkvalitet och dagvatten med IoT och sensorer. I arbetet har nya användningsområden identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det finns potential att utveckla luft- och vattenövervakningen i städer med hjälp av sensorer och IoT. Tester av sensorer gjordes i Göteborg, Uppsala och Santiago. Testerna visade att luftkvalitetsensorerna erbjuder möjligheter, men det krävs god kännedom om sensorerna samt noggrann kvalitetskontroll av både sensor och data. Testerna av sensorer i dagvattenbrunnar visade att det finns en stor potential i att mäta bräddning med hjälp av IoT, eftersom det möjliggör faktiska mätningar istället för att endast modellera.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan städer, privata sektorn och forskningsinstitut, sammanlagt samarbetade 16 parters. Göteborgs stad var koordinator och behovsägare vilket ledde till att projektet var behovsstyrt och projektresultaten kan leda till direkt nytta i deltagande städer. Arbetet med att utveckla miljöövervakningen byggdes runt öppna data och open source lösningar. Hur medborgarforskning och medskapande kan användas in i miljöövervakningen utforskades även inom LoV-IoT.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2020

Diarienummer 2017-02802

Statistik för sidan