Loop54 GAP UCLA

Diarienummer
Koordinator THE LOOP54 GROUP AB
Bidrag från Vinnova 119 116 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att skaffa oss en rättvis och onyanserad bild av om en USA-satsning skulle vara värdefull för bolaget och våra produkter. Detta fick vi gedigna svar på genom stora mängder primärforskning och bra finansiell analys.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick en gedigen rapport om ca 50 sidor som noggrant belyste de olika delarna en sådan lansering skulle innebära, tillsammans med en rekommendation.

Upplägg och genomförande

Efter ett uppstartsmöte i Los Angeles under sommaren 2016 där vi satte 5st hypoteser att testa började studenterna, under vår vägledning, med sin primärforskning i kunder, konkurrenter, partners och industrivetare. Detta arbetet sammanfattades i en rapport vi till sist fick ta del av.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.