Loop54 GAP UCLA

Reference number 2016-02753
Coordinator THE LOOP54 GROUP AB
Funding from Vinnova SEK 119 116
Project duration June 2016 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål var att skaffa oss en rättvis och onyanserad bild av om en USA-satsning skulle vara värdefull för bolaget och våra produkter. Detta fick vi gedigna svar på genom stora mängder primärforskning och bra finansiell analys.

Expected results and effects

Vi fick en gedigen rapport om ca 50 sidor som noggrant belyste de olika delarna en sådan lansering skulle innebära, tillsammans med en rekommendation.

Planned approach and implementation

Efter ett uppstartsmöte i Los Angeles under sommaren 2016 där vi satte 5st hypoteser att testa började studenterna, under vår vägledning, med sin primärforskning i kunder, konkurrenter, partners och industrivetare. Detta arbetet sammanfattades i en rapport vi till sist fick ta del av.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.