LNG tankflak

Diarienummer
Koordinator PROCESSKONTROLL GT AB
Bidrag från Vinnova 1 125 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att utveckla ett unikt tankflak för LNG och flytande biogas för effektiv och miljövänlig transport av fordonsgas där stamnät saknas. Målet kan anses som uppfyllt i och med att vi nu har en färdigutvecklad produkt och en komplett prototyp som är redo för fälttesttest tillsammans med kund.

Resultat och förväntade effekter

Produkten har uppfyllt huvuddelen av kraven i projektets kravspecifikation avseende funktion, vikt, kapacitet och prestanda. Kraven på längd och bredd har kunnat innehållas, däremot blev bygghjöden ca 100 mm högre än planerat vilket begränsar urvalet av fordon som kan användas för transporten. Detta kommer att åtgärdas med en konstruktionsändring inför kommande serieproduktion. Ett resultat av projektet är att vi har fått ett utökat samarbete om produktutveckling med en av våra kunder.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har tagit betydligt längre tid än ursprungligen beräknat. Både vi och vår huvudsakliga samarbetspartner (Cryo AB) gjorde felaktigt antagande att vi skulle kunna använda ett förenklat förfarande vid certifiering och tredjepartsbesiktning av system och komponenter under utvecklingsfasen. Vi blev dock tvunga att genomföra samma fullständiga förfarande som för en kommersiellt färdig, masstillverkad produkt. Cryo har också haft resursbrist under del av projekttiden vilket orsakat ytterligare förseningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02799

Statistik för sidan