Ljudorienterade fiber i kompositer (LOFiK)

Diarienummer 2017-04791
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 497 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en

Syfte och mål

Projektets mål är att visa att riktning av fibrer med ultraljud kan användas vid tillverkning med SMC-material för att skräddarsy riktningen av fibrer för pressade komponenter. Genom att kunna kontrollera fiberriktningen kan egenskaperna hos kortfibriga kompositer (i detta fall kan pressmassor som SMC och kolfiber SMC) skräddarsys så att fler detaljer kan tillverkas av dessa snabbbearbetade, kostnadseffektiva lättviktsmaterial.

Förväntade effekter och resultat

Att kunna styra fibrernas riktning i SMC ökar potentialen för användning av kompositer inom bilindustrin och bidrar därmed till att sänka bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgaser samtidigt som en kostnadseffektiv produktion upprätthålls. Den tekniken utvecklad tillsammans med svensk industri ger dem ett verktyg för att främja hållbar ekonomisk produktion. Resultaten av detta projekt kommer att visa i vilken grad riktning av fibrer med ultraljud kan användas vid tillverkning med SMC-liknande material för att skräddarsy fiberriktningen hos pressade komponenter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre huvudsakliga arbetspaket exklusive projektadministration och resultatspridning. I WP2 görs experiment med huggna fibrer i olja för att fastställa parametrarna som krävs för att uppnå olika orienteringar, detta kommer även att jämföras med simuleringar. I WP3, kommer försöken vidareutvecklas genom att byta ut oljan till ett harts som vanligtvis används i SMC. I WP4 kommer fokus att ligga på hur denna teknik kan användas för att orientera fibrerna i ett formverktyg samt att bedöma teknikens möjligheter att användas i bilindustrin

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.