Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ljudorienterade fiber i kompositer (LOFiK)

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 497 233 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Genom att styra fiberinriktningen kan egenskaperna hos kortfibriga kompositer, i detta fall på sheet moulding compound (SMC) och kolfiber SMC, skräddarsys så att ett större antal konstruktionsdelar kan tillverkas av denna snabbt bearbetade, kostnadseffektiva lättviktskomposit. Projektets mål är att visa att fibrer riktas med ultraljud vid tillverkning med SMC-material för att skräddarsy fiberriktningen för pressade komponenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visade att genom simuleringar, kan de frekvenser och geometrier som resulterar i att korta kolfiber fås i rörelse, har identifierats. SMC-material med en reologi och fiberkoncentration som liknar den som finns i kommersiell CF-SMC har använts. Dragprov visade att kompositegenskaper kan ändras lokalt med ultraljudsbehandling samt att det ökar separationen av CF från sina buntar. Fordonsdelar som skulle kunna dra nytta av ett sådant anpassat SMC-system identifierades också.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket samt ytterligare ett arbetspaket för projektadministration och resultatspridning (WP1). I WP2 utfördes experiment med hackade fibrer i olja för att fastställa parametrarna som krävs för att uppnå olika orienteringar och jämföra med simuleringar. I WP3 applicerades resultaten av WP2 på omättat polyestersystem som vanligtvis används i SMC med olika geometri av kolfibrer. Den sista delen i WP4 handlade om hur detta kan överföras till orienteringen av fibrer i en form, och en bedömning av de fordonsdelar där detta skulle vara av intresse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04791

Statistik för sidan