Livsmedelstransporter i ett hållbart samhälle

Diarienummer 2004-00126
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2004 - augusti 2008
Status Avslutat