Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livsmedelstransporter i ett hållbart samhälle

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2004 - augusti 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-00126

Statistik för sidan