Food transports in a sustainable society

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Funding from Vinnova SEK 0
Project duration February 2004 - August 2008
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2004-00126

Page statistics