Litteraturstudie komposit SIO Grafen

Diarienummer 2017-03268
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna litteraturstudie syftar till att sammanfatta utvecklingen av teknologier som kopplar till grafenmodifierade polymerkompositer. Särskilt fokus har lagts på industrins behov. Studien innehåller följande områden: påverkan av processtekniker på strukturen och egenskaperna hos resulterande kompositer, de globala ledande producenterna av grafen och deras produkter samt multi-scale modellering av resulterande kompositer.

Resultat och förväntade effekter

Litteraturstudien granskade framstegen inom utvecklingen av grafenmodifierade polymerkompositer. Granskningen inkluderade: De viktigaste strukturella egenskaperna för en modifierad komposit och hur de karakteriseras, var och hur man hittar lämpliga grafenbaserade produkter, processtekniker för att införliva grafen i kompositer samt modellering av strukturella egenskaper hos de resulterande kompositerna. Denna litteraturstudie förväntas användas som en handbok för att styra och initiera praktiska forsknings- och innovationsprojekt.

Upplägg och genomförande

Detta projekt togs fram genom anbudsförfarande juni 2017, på uppdrag av programstyrelsen för SIO Grafen. Syftet var att granska utvecklingen av grafenmodifierade polymerkompositer som har väckt stort intresse inom akademin och industrin men fortfarande har en bit kvar till att användas praktiskt av industrin. Litteraturstudien utfördes av Swerea SICOMP, med stor erfarenhet av och kompetens för tillverkning, karakterisering och modellering av nanokompositer. Områdena tillverkning, karakterisering och modellering av grafenmodifierade polymerkompositer har undersökts grundligt liksom de globala ledande grafenproducenterna och deras produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.