Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LINK-SIC Linköping Center for Sensor Informatics and Control (LINK-SIC)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

LINK-SIC:s vision är att vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig arena för industri-inriktad forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom sensorinformatik och reglerteknik. Centrets vision är också att bidra till utveckling inom svensk systembyggande industri, vilken är avgörande för landets tillväxt och ekonomiska hållbarhet. Sverige har ett antal mycket framgångsrika företag som konkurrerar på världsmarknaden, och LINK-SIC samlar flera av de största av dessa företag tillsammans med ett antal små och medelstora företag.

Förväntade effekter och resultat

Centrets aktiviteter förväntas resultera i kommersialiserbara resultat inom ett brett spektrum av produktområden och ge effekt i form av nya funktioner, förbättrad prestanda och hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet samt reducerade kostnader. Resultat av hög vetenskaplig kvalitet och med industrirelevans kan tas upp av industripartners under projektets gång eller genom kompetensöverföring via rekryteringar av forskarutbildade personer med kunskaper och färdigheter som är centrala för svensk systembyggande industri.

Planerat upplägg och genomförande

De vetenskapliga kärndisciplinerna inom LINK-SIC är: Sensorfusion, Data-baserad modellering, Reglermetoder baserade på lärande, Reglerbaserad fysikalisk modellering samt Optimering för reglertekniska problem, discipliner som är och kommer att vara avgörande för att hantera utmaningarna för den systembyggande industrin. Nyckelkomponenterna inom LINK-SIC kommer att vara doktorandprojekt, inklusive industridoktorander, med stark industriell in-kind-insats och medverkan från seniora forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022

Diarienummer 2016-05152

Statistik för sidan