Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lignojet

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 18 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: Att presentera och sprida resultat från genomförda projekt med delfinansiering från Vinnovas utlysning för samarbete mellan Sverige-Brasilien 2014-2016 vid FENEPs och Vinnovas gemensamma seminarium i Rio 4 oktober 2017. Uppfyllelse: Peter Axegård presenterade projektet Lignojet vid seminariet i Rio samt även projektet "Resource-efficient tissue making".

Resultat och förväntade effekter

Resultat och effekter: Ökad kunskapsspridning från projekten och nya kontakter inför kommande forskningssamarbeten mellan Sverige och Brasilien. Utfall: Ett fortsättningsprojekt planeras just nu som uppföljning på Lignojet och planen är att detta ska genomföras som ett samarbete mellan aktörer i Sverige och Brasilien.

Upplägg och genomförande

Upplägg: Peter Axegård representerar RISE Innventia vid seminariet och presenterar material från projekten "LignoJet - renewable aviation fuel from lignin" och "Resource-efficient tissue making based on Brazilian raw materials" som projektledarna Marie Anheden och Eva Åhlander satt samman. Analys: Projektet genomfördes enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Diarienummer 2017-04446

Statistik för sidan