Lignojet

Diarienummer 2017-04446
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 18 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: Att presentera och sprida resultat från genomförda projekt med delfinansiering från Vinnovas utlysning för samarbete mellan Sverige-Brasilien 2014-2016 vid FENEPs och Vinnovas gemensamma seminarium i Rio 4 oktober 2017. Uppfyllelse: Peter Axegård presenterade projektet Lignojet vid seminariet i Rio samt även projektet "Resource-efficient tissue making".

Resultat och förväntade effekter

Resultat och effekter: Ökad kunskapsspridning från projekten och nya kontakter inför kommande forskningssamarbeten mellan Sverige och Brasilien. Utfall: Ett fortsättningsprojekt planeras just nu som uppföljning på Lignojet och planen är att detta ska genomföras som ett samarbete mellan aktörer i Sverige och Brasilien.

Upplägg och genomförande

Upplägg: Peter Axegård representerar RISE Innventia vid seminariet och presenterar material från projekten "LignoJet - renewable aviation fuel from lignin" och "Resource-efficient tissue making based on Brazilian raw materials" som projektledarna Marie Anheden och Eva Åhlander satt samman. Analys: Projektet genomfördes enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.