Lignojet

Reference number 2017-04446
Coordinator RISE INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 18 000
Project duration October 2017 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Mål: Att presentera och sprida resultat från genomförda projekt med delfinansiering från Vinnovas utlysning för samarbete mellan Sverige-Brasilien 2014-2016 vid FENEPs och Vinnovas gemensamma seminarium i Rio 4 oktober 2017. Uppfyllelse: Peter Axegård presenterade projektet Lignojet vid seminariet i Rio samt även projektet "Resource-efficient tissue making".

Expected results and effects

Resultat och effekter: Ökad kunskapsspridning från projekten och nya kontakter inför kommande forskningssamarbeten mellan Sverige och Brasilien. Utfall: Ett fortsättningsprojekt planeras just nu som uppföljning på Lignojet och planen är att detta ska genomföras som ett samarbete mellan aktörer i Sverige och Brasilien.

Planned approach and implementation

Upplägg: Peter Axegård representerar RISE Innventia vid seminariet och presenterar material från projekten "LignoJet - renewable aviation fuel from lignin" och "Resource-efficient tissue making based on Brazilian raw materials" som projektledarna Marie Anheden och Eva Åhlander satt samman. Analys: Projektet genomfördes enligt plan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.