LignoCity Testbädd för ligninseparation och förädling

Diarienummer 2015-05023
Koordinator RISE LignoDemo AB - RISE LignoDemo AB, Kristinehamn
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Att utveckla den existerande infrastrukturen för ligninseparation till ett centrum för uppskalning av ligninförädlingsprocesser och -produkter, inklusive att skräddarsy utrustning och affärsmodell.

Förväntade effekter och resultat

Mer lignin på marknaden och ökad användning av lignin i högvärdiga produkter och applikationer. SME`s och större företag kan vidareutveckla gröna idéer till kommersiella, demonstrerade koncept. FoU-organisationer kan utveckla gröna idéer till något som kvalificerar sig för uppskalning. Projektet bidrar till att bygga den biobaserade ekonomin lokalt i Kristinehamns kommun, Region Värmland, i Sverige och förhoppningsvis även på den internationella arenan genom export av processer och produkter via uppskalning.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden kommer, åtminstone inledningsvis, att baseras på dagens drift av LignoBoost Demo AB i Bäckhammar - plattformen. Arbetet kommer att organiseras i tre arbetspaket: 1) Testbäddshantering, inklusive Global marknad och FoU&I-analys samt planering av genomförandefasen. 2) Affärsmodell inklusive organisation och ägande samt engagemang av inkubatorer och SME. 3) Den tekniska utvecklingen av testbädden och dess FUI-möjligheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.