Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Light Tool

Diarienummer
Koordinator PERSSON LJUS & ARKITEKTUR AB - Persson Ljus och Arkitektur AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit att utveckla, testa och verifiera fabriks prototyper med testgrupp i Kenya. Vi har utvecklat elsystemet, lamphus, påbörjat linsen, och genomfört tester i Kenya med fokus på användning och upphängning, tillsamman med industriformgivare och lokala organisationer. Eftersom vi bytt producent/ fabrik har vi använt designprototyper inte fabriksprototyper, testerna har gett viktig information. Vi har kontakt med en etablerad distributör med fokus på vår målgrupp.

Långsiktiga effekter som förväntas

När projektet startade arbetade vi med en producent som kunde ta fram prototyper på några veckor. Priset på lampan steg (mer än den borde), kommunikation flöt dåligt och vi fick inte tillgång till Bill of Materials. Ny producent har gett mer överblick över kostnader och kvalitet, vilket är nödvändigt, vi behöver skohorn för att klara målet. Fältstudierna har gett viktig information och positiv feedback. Kontakt med potentiell kund ger bra indikation på aktuella priser och volymer.

Upplägg och genomförande

När projektet startade arbetade vi med en producent som kunde ta fram prototyper på några veckor. Priset på lampan steg (mer än den borde), kommunikation flöt dåligt och vi fick inte tillgång till Bill of Materials. Ny producent har gett mer överblick över kostnader och kvalitet, vilket är nödvändigt, vi behöver skohorn för att klara målet. Fältstudierna har gett viktig information och positiv feedback. Kontakt med potentiell kund ger bra indikation på aktuella priser och volymer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00456

Statistik för sidan