Liggaskolan uncised

Diarienummer 2015-03878
Koordinator Dunkelbyrån
Bidrag från Vinnova 228 750 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla normkritisk kursmaterial i att etablera sex- eller kärleksrelationer: dels att erbjuda alternativ till den sexism och manipulation som karaktäriserar de flesta »raggningsguider« på marknaden; och dels att dels att rikta och skräddarsy material för andra målgrupper än heterosexuella män. Som en pilotstudie fokuserade projektet på kontaktskapande inom en lesbisk kontext och hade som mål att utveckla ett innovativt pedagogiskt material för denna målgrupp.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i fyra nyskapande pedagogiska koncept som fokuserar på kontaktskapande inom en lesbisk kontext, med potential att vidareutvecklas till kommersiella produkter. Den mest betydelsefulla effekten av innovationsprocessen var utvecklingen av en generell metodik för kunskapsöverföring från, till, inom och mellan minoriteter/subkulturer med tillämpningar på många andra kunskapsområden och målgrupper.

Upplägg och genomförande

Den designprocess vi har arbetat med har varit iterativ och målgruppsnära. Vi har arbetat med workshopformat där våra deltagare har varit personer som identifierat sig som sökandes partner i en lesbisk kontext. Det har varit främst personer som identifierar sig som lesbiska, men också bisexuella. Både cis och trans-identiteter har varit representerade.

Externa länkar

Här kan man hitta information om projektet samt ta del av prototyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.