Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LifePass

Diarienummer
Koordinator Vicepass AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets syfte var att bygga en prototyp innehållande ett antal nyckelfunktioner som kunde testas på olika användargrupper. Målet var att kunna utvärdera och validera funktionerna och därifrån utveckla en tjänst som kunde lanseras i November. Projektets mål har uppfyllts och en uppdaterad version av tjänsten kommer att lanseras för både IOS och Android användare i November.

Resultat och förväntade effekter

Testerna har tydligt visat att det finns ett momentum kring att människor själv skall kunna äga, samla, förstå och dela sin hälsoinformation. Vi kommer lansera en uppdaterad version som fokuserar på detta. Vi är övertygade om att verktyg som utvecklas från ett "bottom-up" perspektiv av patienter och anhöriga i symbios med läkare är framtiden. Centralt är tydliga linjer mellan vad som är privat och vad man får ut av att dela information, respektive inte göra det. Behovet är enormt och inte isolerat till Sverige. I privatfinansierade sjukvårdssystem framstår behovet som ännu större.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att bygga mindre prototyper för att testa människors vilja att dela och samla sin hälsoinformation på ett ställe. Centralt var var att bygga kunskap kring det mänskliga beteendet och vilka faktorer som främjar respektive hindrar människor från att göra det idag. Tidigt framstod datasäkerhet och trygg inloggning som en barriär. Vi har lagt mycket tid på dessa områden och t.ex integrerat bank-id. Testerna visade även ett behov för att integrera vacciner och hälsologg i tjänsten. Tillsammans med läkare har vi utvecklat dessa områden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00187

Statistik för sidan