Levande Läsning

Diarienummer 2013-04673
Koordinator FROSTWARE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En testapplikation utvecklades innehållandes ett antal experiment, där varje experiment innehöll delar av tecknat, filmat material samt småspel med och utan augmented reality. En marknadsundersökning mot förskolelärare gjordes i början av projektet för skapa en tydligare bild av vad som var viktigt att tänka på och vad förskolelärare själva förväntade sig av projektet.

Resultat och förväntade effekter

En demoapplikation utvecklades med ett antal olika kapitel där alla de inplanerade delarna återfinns. Alla kapitel börjar med att användaren filmar en bild på ett av bokens kapitel. Kameran registrerar bilden och skapar en effekt av att bilden får eget liv och lyfts in i applikationen. Med en tecknad introduktion till experimenten går det sedan över i filmat material för att sedan beroende på experiment delas in i småspel, videos och tredimensionella upplevelseeffekter. Alla experiment knyts ihop i slutet av en filmad förklaring om hur delarna i experimentet fungerade.

Upplägg och genomförande

Vi delade upp projektet i tre större faser som inleddes med ett antal workshops för att strukturera upp en ide om vad vi ville åstakomma och vilken utrustning och tekniker som skulle behövas. Förutom de inledande mötena har alla projektparter träffats kontinuerligt med fasta veckomöten där vi haft avstämningar för att se att alla var påväg mot samma mål. Vi utförde en marknadsundersökning i fas två för att samla in information från förskolelärare om vad som var viktigast att fokusera på i prototypen. Det avslutades med ett teknikexperiment där vi gjorde en demoapplikation med experiment.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.