Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning (LEKETS)

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMSKONSULTERNA AB
Bidrag från Vinnova 473 500 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har initierats för att bygga ett ledningssystem för hantering av komplexa projekt samt ett ramverk för järnvägsbranschen som föreslår hur arbetet kan läggas upp med ändamålsenliga roller och ansvar för respektive aktör. Det ger beställaren trygghet, enkelhet och tydlighet som leder till lägre kostnader över tiden för anläggningen. Leverantörer får större likhet mellan beställare och mindre anpassningsarbete vid införandet av ett trafikstyrningssystem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att: - Bidra till rätt förutsättningar för beställare att leda, styra och utveckla trafikstyrningssystem med hög kvalitet och ökad trafikkapacitet. - Styra utveckling av systemet från dagens komplexa system till mindre komplicerade system, med ökning av förståelse och bidrag till standardisering av delar och gränssnitt. - Skapa ett forum och dialog kring behov, utmaningar och innovativa lösningar inom branschen. - Visualisera effektiva, ändamålsenliga och framtidssäkra trafikstyrningssystem till en kalkylerbar kostnad över systemets hela livslängd.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs som ett öppet innovationsprojekt där deltagarna bidrar med kunskap och kompetens. Projektdeltagarna har olika bakgrund och perspektiv som stärkt förståelsen för utmaningar och som dokumenterats i essäer. Projektet har i Steg 1 kategoriserat utmaningar, identifierat lösningar, skapat samverkan mellan aktörer och definierat delprojekt inför Steg 2/3. Under hösten har en dialog skapats med branschen i större forum med presentation för 170 personer vid Järnvägsdagen och vid flera mindre seminarium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00317

Statistik för sidan