Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning (LEKETS)

Diarienummer 2018-00317
Koordinator STOCKHOLMSKONSULTERNA AB
Bidrag från Vinnova 499 270 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Järnvägen är i ett tekniskt och kompetensmässigt generationsskifte: spårbunden trafik har gått från lokalt/nationellt intresse till globalt, samtidigt som avreglering sker på hemmamarknaden. Projektet ska möjliggöra ett nytt förhållningssätt till och introducera ett ramverk för att visualisera komplexiteten särskilt i trafikstyrning, för att öka trafikkapaciteten och minskar känsligheten för störningar. *Beställaren ska kunna leda upphandling, införande och förvaltning av trafikstyrningssystem. *Leverantören ska ges rätt förutsättningar att leverera rätt system.

Förväntade effekter och resultat

Med projektet vill vi ge beställaren stöd vid upphandling och införande av ett framtidssäkert trafikstyrningssystem. Det ger beställaren trygghet, enkelhet och tydlighet som leder till lägre kostnader över tiden för anläggningen. Leverantörer får större likhet mellan beställare och mindre anpassningsarbete vid införandet av trafikstyrningssystemet. Introduktion av nya medarbetare och kompetensförsörjning är en utmaning i branschen som vårt ramverk ger stöd för.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet arbetar för att hantera komplexiteten kring trafikstyrningssystem. I projektet skapar vi ett ramverk som underlättar förståelsen för, och hantering av trafikstyrningssystem. Genom att hos förvaltaren introducera moderna tekniker och metoder vill vi minska avståndet till leverantören. En metod är att visualisera och modellera trafikstyrningssystemets olika komponenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.