Learning Fleet

Diarienummer 2012-04631
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6320 Intelligent Vehicle Technologies
Bidrag från Vinnova 3 921 302 kronor
Projektets löptid mars 2013 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att validera rimlighet och potential hos Learning fleet konceptet genom att implementera och testa en prototyparkitektur och några exempelapplikationer som använder data samlad från fordonsflottan. Kompletterat med analys av tjänster som använder data från fordonsflottan och en omvärldsanalys riktad mot aktiviteter inom området, kunde en bedömning av konceptets rimlighet och potential till slut göras.

Resultat och förväntade effekter

Test och analys av de implementerade prototyparkitekturerna och exempelfunktionerna indikerar att Learning Fleet -konceptet har potential att bära de funktioner som adresserats. Analysen av potentiella tjänster och omvärldsanalys av aktiviteter som FFI BADA, SENSORIS och Autodrive Open Forum visar att användande av data från fordonsflottor bedöms vara en av de mest lovande lösningarna för att snabbt och kostnadseffektivt kunna fylla digitala kartor med vägattribut och hålla dem uppdaterade.

Upplägg och genomförande

Projektets huvudsakliga metod för att pröva potentialen i Learning Fleet -konceptet har varit driva en iterativ process bestående av ´use case´ -analys, specificering av krav, implementation av prototyparkitektur och applikationer, test och validering. Implementationen delades in i fyra områden; arkitektur, applikationer, analys av tjänster och visualiseringsverktyg. De iterativa inslagen visade sig effektiva för att fånga identifierade förbättringsmöjligheter och influenser från analys av tjänster och aktiviteter i omvärlden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.