Lean Wood Engineering

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02244

Statistik för sidan