Lean Wood Engineering

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Funding from Vinnova SEK 18 000 000
Project duration December 2006 - November 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-02244

Page statistics