Lean Wood Engineering 2

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04117

Statistik för sidan