Lean Wood Engineering 2

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2013
Status Avslutat