Lean Wood Engineering 2

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Funding from Vinnova SEK 18 000 000
Project duration December 2009 - May 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04117

Page statistics