Lean på svenska - Utveckling av produktionssystem inspirerat av Lean inom svensk fordonsindustri

Diarienummer 2011-04030
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Genomfört

Syfte och mål

Att beskriva projektets resultat i relation till ´Lean och innovationsförmåga´ och presentera detta på Vinnovas konferens den 17/2.

Resultat och förväntade effekter

Spridning av SwePS-resultat

Upplägg och genomförande

Konferensbidraget är skrivet av Ulrika Harlin (huvudförfattare) i samverkan med deltagare från SwePS-projektet: Swerea IVF: Ulrika Harlin, Per Gullander, Björn Langbeck Chalmers: Lars Medbo, Mts Johansson, Christian Finnsgård, Carl Wänström AB Volvo: Lena Moestam Ahlström, Birgitta Sjögren

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.