Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lean Automation Development

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-03679sv.pdf (pdf, 634 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Den huvudsakliga idén i LEAD- projektet var att anta ett ´lean-perspektiv´ på utvecklingsprocessen för automation och anamma LPDs (lean produktutveckling) principer till dessa utvecklingsprocesser. Projektet hade både industriella, vetenskapliga och akademiska mål och har stärkt industriell kompetens och arbetssätt, skapat ny kunskap inom området strategisk produktionsutveckling och spritt sin kunskap genom ett stort antal publikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har haft påverkan på både industri och akademi. Förutom de industriella projekten, metodutvecklingen, akademiska examina, akademiska publikationer och påverkan på grundutbildning, har en handbok för ´Lean automationsutveckling´ tagits fram som sammanfattar projektets resultat. Genom att lyfta frågan om produktionsteknisk utveckling, till att knyta ihop Ekonomi, Strategi, Process och Teknik i en helhet har produktionsutvecklingens roll stärkts, både i de deltagande företagen och förhoppningsvis inom akademi och industri i allmänhet.

Upplägg och genomförande

Projektet byggde på olika delar: - Intervjuer och dokument-baserad state-of-the-art-analys av företagens automationsutveckling. - Litteraturgenomgång inom produktionsstrategi, automationsutveckling och utvecklingsprocesser. - Fördjupade fallstudier där forskare aktivt deltog i industrifall, för utveckling och verifiering. - Projektgemensamma workshops kring specifika teman. - Studentstudier och examensarbeten för datainsamling och fokuserade studier. - Resultat- och kunskapsspridning genom workshops, seminarier och publikationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2020

Diarienummer 2012-03679

Statistik för sidan