Lean and agile - Logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg

Diarienummer 2011-04029
Koordinator Karolinska institutet - Medical Management Centrum
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Se slutrapport

Resultat och förväntade effekter

Se slutrapport

Upplägg och genomförande

Se slutrapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.