Lean and agile - Logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Medical Management Centrum
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Se slutrapport

Resultat och förväntade effekter

Se slutrapport

Upplägg och genomförande

Se slutrapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04029

Statistik för sidan