Lead2win - del 2

Diarienummer 2015-02002
Koordinator Wfire AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Wildfires Kultur och ledarskaps App lead2win är ett verktyg baserat på beprövade metoder. På ett snabbt, enkelt och lustfyllt sätt blir det möjligt för stora och geografiskt spridda organisationer att leda med värderingar och skapa en organisationskultur som ger dem en fördel i det vardagliga mötet med sina kunder. Projektet ämnar till en utvecklad förståelse för användarbehov, kundstruktur och marknadstruktur med syfte att skapa förutsättningar för en internationell expansion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat goda resultat där chefer upplever att 8 av 10 medarbetare i högre utsträckning fattar egna beslut i rätt riktning.

Upplägg och genomförande

Vi bedömer att det nära dammarbetet med pilotkunder har varit helt avgörande för den nära kundförståelse som projektet bidragit till. Vi hade inte utan det, kunnat skapa en så vass och skarp produkt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.