Lättviktsfixturer för termisk cykling i högvolymproduktion

Diarienummer 2018-02978
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Beslutat