Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lättviktsfixturer för termisk cykling i högvolymproduktion

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla och utvärdera en prototypfixtur med avseende på prestanda, funktion och kostnader samt skapa ett underleverantörsnätverk för produkten. Syftet var att finna en robust och kostnadseffektiv lättviktslösning för fixturering vid montering/limning av hybridfogar bestående av CFRP och metall som under processen cyklas termiskt i spannet 20-120 C samtidigt som de förflyttas i en produktionslina. Projektet har löpt enligt plan och uppfyllt målet.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen som tillverkats och de ingående materialen som utvärderats har visat på mycket goda tekniska prestanda samtidigt som den ger avsevärd viktbesparing. Resultaten förväntas leda till att liknande produkter kan tillverkas kommersiellt där projektdeltagarna ingår i ett leverantörsnätverk

Upplägg och genomförande

Olika laminattyper och fogningsteknik med lim har verifierats med avseende på mekaniska och termiska egenskaper. I provningen har ingått DMTA, mekanisk provning, CTE mätningar med optiskt mätsystem samt inverkan av termisk cykling. En prototypfixtur designades och tillverkades med de verifierade materialen. Prototypen har verifierats i tester där termisk cykling 20-120 C har ingått.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2018

Diarienummer 2018-02978

Statistik för sidan