Lättviktsfixturer för termisk cykling i högvolymproduktion

Diarienummer 2018-02978
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att utveckla och utvärdera en prototypfixtur med avseende på prestanda, funktion och kostnader samt skapa ett underleverantörsnätverk för produkten. Projektet syftar till att finna en robust och kostnadseffektiv lättviktslösning för fixturering vid montering och limning av hybridfogar bestående av CFRP och metall. Fixturen skall följa produktens termiska rörelser i processen för att undvika spänningsuppbyggnad under temperaturcykling och härdning.

Förväntade effekter och resultat

Utvärdering av nytt koncept för robusta lättviktsfixturer anpassade för termisk cykling. Här ingår framtagning av anpassade materialsystem, bearbetningsteknik och fogning demonstrerat i förenklad lim-fixtur. Uppmätta materialdata avseende termisk cykling för framtagna material och fogar samt experimentell utvärdering av fixturens funktion vid limning under termisk cykling. Etablering av underleverantörsnätverk för produktion av dessa samt underlag för kostnadsberäkningar för framtida produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter: 1.Design och ritningsunderlag. 2.Utveckling och framtagning av material, samt materialtester. 3.Fogning och bearbetningsteknik, montering och test. 4.Test och utvärdering av prestanda och kostnader, rapportering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.