Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lätta högpresterande svetsade strukturer - LIGHTSTRUCT

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-03620_publik_SV.pdf (pdf, 442 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Studera och kartlägga möjligheten att använda hybrid svetsning Vidareutveckling av svetskvalitetssystem för hybrid svetsning. öka kunskap om effekter från lokal svetsgeometri, restspänningar och defekter. Konstruktion och utveckling av demonstratorer tillverkade med hybrid metoder. Vidare utveckling av teknikplattform LOST för kunskapsuppbyggnad och utbildning inom Svenska universitet. Projektresultaten användes och vidareutvecklas på flera produktionsanläggningar inom VCE samt utgör underlag för såväl grund- som högre utbildning inom KTH, CTH och HV.

Långsiktiga effekter som förväntas

Svetsprocessen bestämmer utmattningsegenskaperna, processutveckling och processkontroll är nyckelfaktorer för utnyttjande av höghållfasta material. Projektet har studerat olika produktionsförutsättningar för att tillverka mer effektiva svetsade produkter vilka utsättes för hårda driftsförhållanden såsom entreprenadmaskiner. Dessutom reduceras onödig efterbehandling.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med 3 industridoktorander från Volvo CE Arvika och Braås samt en doktorand från KTH. Dessutom har verksamhet pågått vid HV och CTH. Mätsystemanalyser samt tester med plasmahybrid har genomförts och analyserats. Kartläggning av spaltförekomst har genomförts. Studier kring implementering av styrdiagram, styrplaner och kvalitetsstrategi har påbörjats. Ett arbete för att relatera den internationella standarden för skurna plåtkanter (ISO 9013) till utmattningshållfasthet har genomförts

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-03620

Statistik för sidan