Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lätt och Kostnadseffektiv luftfjädring för personbilar

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 345 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Uppnådda projektmål Genom analyser av mindre bilar har vi tagit fram en prototyp baserad pa väl utprovade eftermarknadskomponeter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projekteffekter Det är möjligt att tillverka en lätt och kostnadseffektiv luftfjädring för personbilar och lätta last/distributionsfordon upp till 2.5 ton. Dessa system kan också säljas som eftermarknadskomponenter. Fortsatt forskning är att ta fram modulbyggda system för familjebilar och lätta lastfordon.

Upplägg och genomförande

Genomförande Ett stort antal analyser av chassis och luftfjädringskoncept har utförts. Metoden har varit att börja med så små lätta bilar som möjligt för att sänka vikt och kostnad och därefter uppgradera till större fordon. Valt framvagnskoncept McPherson. Avseende bakvagnar har fokus legat på halvstel bakaxel. Arbetssekvens: Konceptanalyser av chassin Komponentanalyser av luftfjädringssystemkomponenter Tillverkningskostnad Förslag till prototyp med utprovade komponenter Beställning av Prototyp Rapportförfattande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02117

Statistik för sidan