Lärosätenas samverkan - en jämförande studie

Diarienummer 2014-06184
Koordinator Lunds universitet - Institutet för ekonomisk forskning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att studera effekter av Vinnovas program för samverkan (K3) - detta syfte har uppnåtts via en rapport (författad av S Bankler Jukes)

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är lärande och utveckling för Vinnovas del m a p utformningen av stöd och incitament för samverkan. Ett vidare må är att utveckla kunskapen om hur samverkan kan förstås teoretiskt och empiriskt, och här ar projektet lagt grunden för den s k kunskapsplattform som initierades i december 2015.

Upplägg och genomförande

Projektet har belyst hur Vinnovas utlysningar tagits emot och absorberats av lärosätena, och lämnat bidrag till förståelsen av hur utlysningar tolkas. De har också bidragit till analys av samspel mellan finansiering och lärosätesstrategier mer allmänt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.