Larm för överlast på tak

Diarienummer 2014-02051
Koordinator PRO DEVELOPMENT I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har omfattat en förstudie som genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för ett larmsystem för överlast på tak för olika typer av byggnader och olika kravnivåer för säkerhet. Projektet har genomförts i enlighet med det ursprungliga syftet och de projektmål som formulerats har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Den kunskap som byggts upp genom detta projekt har lett till slutsatsen att den grundläggande idé projektet baseras på, utveckling av en tjänst som ger fastighetsägare säkrare tak, har bärkraft och är väl värd att gå vidare med, vilket projektorganisationen avser att göra i ett separat bolag.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har omfattat genomgångar av de olika regelverk som över tid använts för att dimensionering av tak samt tillgänglig information om inträffade takskador och haverier. Marknaden har kartlagts genom analyser av offentlig statistik och intervjuer med fastighetsägare och andra intressenter. Leverantörer av passande tekniska lösningar för larmsystem har identifierats och alternativa strategier för fortsatt utveckling av ett affärskoncept har analyserats. Slutligen har två pilotprojekt initierats parallellt med att en preliminär affärsplan har tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.