Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lärande system för rekommendationsmotorer

Diarienummer
Koordinator Superkicky AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Superkicky har som målsättning att skapa en rekommendationsmotor för stilbaserade val, en tjänst som vet vad kunderna vill ha innan de vet de själva. Syftet med detta projekt var att vidareutveckla den befintliga prototypen så att den kan testas i större skala. Målet var att ha en tjänst redo att implementeras hos en första pilotkund.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultatet ska dels användas som proof of concept att i nästa skede ta oss till marknaden med, dels ge oss data i större mängder som underlag för vidare utveckling av tekniken. Prototypen färdigställdes enligt plan och det framgångsrika utfallet av projektet ledde till att vi vi nu har en kund som väntar på att få implementera tjänsten.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med SICS Decisions, Networks and Analytics Laboratory. Utöver det planerade resultatet genererade projektet även en rad idéer om nya angreppssätt och applikationsområden, liksom intresse från kunder utanför vår nuvarande målgrupp. Samarbetet som etablerades med SICS var mycket framgångsrikt och kommer fortsätta även efter projektets slut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00932

Statistik för sidan