Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvinnor som entreprenörer. Betydelsen av hubbar för normkritiskt, hållbart företagande

Diarienummer
Koordinator Sophia Renemar Utbildning&Co working AB - Hera Hub Uppsala
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka hur företagshubbar som social innovation organiserar stöd för normkritiskt entreprenörskap för kvinnor, för att uppnå anständiga arbetsvillkor (UN Mål 2030).

Resultat och förväntade effekter

Hubbar har olika sorts ekologier, och hubanvändare har olika förståelser av vad anständiga arbetsvillkor är. Hubstöd måste därför skräddarsys efter olika behov och sammanhang. Centralt i pilothubben var samarbete, kollegialt stöd, omsorg som motsats till konkurrens, betoning på delning av kunskap och genusdynamik i kvinnodominerat sammanhang. Svag koppling till anständiga arbetsvillkor och med fokus på bristande möjlighet till pension, sjukförsäkring och semester. Entreprenörerna i projektet anser att det borde utvecklas statligt stöd för företagande.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger i 5 processer: en analys av aktiviteter på HH; djupintervjuer med hubmedlemar och ägare; workshops med exporter och forskare, hubmedlemmar, ägare och finanisärer; en internationell jämförande analys av hubutveckling (Spanien-Sverige); och spridning av resultat genom presentationer och publikationer (pågår). Med norm-kritiskt perspektiv problematiserades antaganden om kvinnor som riskundvikande. Resultatet visar snarare riskmedvetenhet och strategisk verksamhetsutveckling för att integrera arbete och privatliv i ett hållbart entreprenörskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01638

Statistik för sidan