Kvinnor som entreprenörer. Betydelsen av hubbar för normkritiskt, hållbart företagande

Diarienummer 2018-01638
Koordinator Sophia Renemar Utbildning&Co working AB - Hera Hub Uppsala
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka hur hubbar som sociala innovativa organisationer stödjer kvinnor som normkritiska entreprenörer som vill utveckla och verka i anständigt (decent), hållbart arbete (FN 2030 MÅL). Syftet är också att undersöka och formulera hur entreprenörer som är kvinnor förstår anständigt arbete och hur den förståelsen kan byggas in och utgöra en del av hubbars program för entreprenörer.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är ökad kunskap om kvinnors, som är entreprenörer, föreställningar och förståelser av vad anständigt (decent) arbete består av, en revidering av Hera Hubs pilot program för entreprenörer för att inkludera dessa förståelser om anständigt (decent) arbete, spridning av resultaten via open access publicering och två work shops för att informera kvinnor som är entreprenörer om resultaten och dess tänkbara konsekvenser.

Planerat upplägg och genomförande

2018-06-01 till 2018-08-30: Workpackage 1: Förståelse av anständigt (decent) arbete 2018-09-01 till 2018-09-30: Workpackage 2: Implementera anständigt (decent) abete i hub genom social innovation 2018-10-01 till 2018-11-30: Workpackage 3: Anständigt (decent) arbete och social innovation: spridning av resultat+ planering av huvudprojektet 2018-06-01 till 2018-11-30: Workpackage 4: Projektledning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.