Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvantkaskadlasrar för telekommunikation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 12 465 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tillverka kvantkaskadlasrar med kort våglängd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kvantkaskadlasrar vid 1.55 µm våglängd är överlägsna existerande lasrar. Tre effekter kommer att studeras: enkel- och dubbelbarriärer, kvantkaskadprincipen och den fulla strukturen.

Upplägg och genomförande

Vi planerar att tillverka lasern i två steg. Först en långvågig laser - 2-3 µm. Sedan att gå ned till kortare våglängd. Följande områden kommer att fokuseras: substrat, epitaxiell växt, karakterisering, teori, modellering, processing och komponentevaluering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2022

Diarienummer 2007-02872

Statistik för sidan