Kvantkaskadlasrar för telekommunikation

Diarienummer 2007-02872
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 12 465 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillverka kvantkaskadlasrar med kort våglängd.

Resultat och förväntade effekter

Kvantkaskadlasrar vid 1.55 µm våglängd är överlägsna existerande lasrar. Tre effekter kommer att studeras: enkel- och dubbelbarriärer, kvantkaskadprincipen och den fulla strukturen.

Upplägg och genomförande

Vi planerar att tillverka lasern i två steg. Först en långvågig laser - 2-3 µm. Sedan att gå ned till kortare våglängd. Följande områden kommer att fokuseras: substrat, epitaxiell växt, karakterisering, teori, modellering, processing och komponentevaluering.

Externa länkar

http://www.chalmers.se/mc2/QCL-en

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.