Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Kvantkaskadlasrar för telekommunikation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 12 465 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillverka kvantkaskadlasrar med kort våglängd.

Resultat och förväntade effekter

Kvantkaskadlasrar vid 1.55 µm våglängd är överlägsna existerande lasrar. Tre effekter kommer att studeras: enkel- och dubbelbarriärer, kvantkaskadprincipen och den fulla strukturen.

Upplägg och genomförande

Vi planerar att tillverka lasern i två steg. Först en långvågig laser - 2-3 µm. Sedan att gå ned till kortare våglängd. Följande områden kommer att fokuseras: substrat, epitaxiell växt, karakterisering, teori, modellering, processing och komponentevaluering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02872

Statistik för sidan